Masz pytanie napisz do nas

Imię i nazwisko *
Telefon
Email *
Wiadomość *

Administratorem danych osobowych jest Firma Videofilmowanie "TADEUSZ" z siedzibą w Prudniku, ul. Batorego 29, 48-200 (Studio Filmowe).

Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

 Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką Prywatności *
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną przedstawiciela Studio Filmowe w związku z interesującymi mnie produktami lub usługami Studio Filmowe *
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Studio Filmowe *
 Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez Studio Filmowe informacji handlowych drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) *

* Pole obowiązkowe

Dane teleadresowe

Videofilmowanie "TADEUSZ"
ul. Batorego 29
48-200 Prudnik

tel. 77 406 80 85
kom. 889746118
E-mail: videofilmowanie_prudnik@o2.pl
rau3000@o2.pl

Znajdź nas